Web udvikler

Hvad er SQL


SQL står for "Structured Query Language," hvilket er et sprog, der bruges til at administrere og interagere med relationelle databaser. SQL er designet til at tillade brugere at udføre en bred vifte af opgaver, der involverer datahåndtering, såsom at oprette, læse, opdatere og slette data i en database.

  • SQL Statements: SQL-opereringer udføres ved hjælp af SQL-sætninger eller kommandoer. Nogle almindelige SQL-kommandoer inkluderer:

      SELECT: Bruges til at hente data fra en database.INSERT: Anvendes til at indsætte nye rækker i en database.UPDATE: Bruges til at opdatere eksisterende rækker i en database.DELETE: Anvendes til at slette rækker fra en database.CREATE: Bruges til at oprette nye databasetabeller, indekser og andre objekter.ALTER: Anvendes til at ændre eksisterende databasetabeller og objekter.DROP: Bruges til at slette databasetabeller og objekter.